Vintage men’s Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair

Vintage men’s Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair

Vintage men’s Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair

Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair
The automatic module is from 6138 caliber.
Vintage men's Seiko 6139 automatic chronograph movement parts or repair